Energimærke

Ny skala energimærke

Lovgivning med hensyn til salg

Et hus, der sælges skal have et gyldigt energimærke. Det er sælgers ansvar at sørge for energimærkningen.

Energimærkningen er en lovpligtig del af ejendommens papirer, som køber skal gøres bekendt med, inden aftalen indgås.

Ved salg ved ejendomsmægler af en bolig eller ejerlejlighed, skal sælger forud for annoncering af sælgers ejendom udlevere energimærkning til ejendomsmægleren.

Regelmæssig energimærkning

Bygninger til beboelse, kontor/handel og offentlige formål, som er større end 1.000 m2, skal energimærkes regelmæssigt hvert 5. år.

Energimærkets indhold

1) En vurdering, der viser hvor store energiudgifter,der er ved boligen – for eksempel til olie, gas, fjernvarme, el og vand.

Husets energimæssige tilstand vises på
en farveskala med skalaværdier fra A til G –
ligesom det kendes fra fx køleskabe og vaskemaskiner, hvor A er en bolig med et lavt energiforbrug og G er en bolig med et højt energiforbrug.

2) et besparelsesforslag, der viser hvilke forbedringer,

det kan svare sig at gennemføre på boligen.
Besparelsesforslaget viser også, hvor meget
man kan mindske energiudgifterne,
hvis man foretager forbedringer af boligen med ekstra isolering eller energivinduer f.eks.

Gyldighed
Energimærkets gyldighed står på mærkets forside. Energimærket må gerne genbruges, når huset skal sælges igen; blot det sker indenfor gyldighedsperioden.

Hvilke bygninger skal ikke energimærkes?

Undtagelser
Nogle bygninger er dog fritaget for energimærkning. Det er bl.a.:

  • Sommerhuse (med undtagelse af nybygning)
  • Tilbygninger
  • Kolonihavehuse
  • Garager/carporte
  • Udhuse/skure
  • Fritliggende bygninger med et samlet etageareal på under 60 m
  • Bygninger, der efter aftale mellem parterne skal rives ned efter salg
  • Bygninger, der er fredede

Du kan læse mere om energimærkningen her: Brochure – Energimærkning

Energimærke Næstved, Roskilde, København, Fyn, Ringsted, Sorø, Køge, Vordingborg, Slagelse, Skælskør, Præstø, Stege, Holbæk, Kalundborg, Odense, Svendborg