Myndighedsprojekt

Vi varetager alle niveauer af projektledelse i forbindelse med byggeri og renovering


Myndighedsprojekt – Pris 18.500 kr. incl moms, (bygninger op til 220m²).

Med et myndighedsprojekt er du et skridt nærmere det endelige projekt. Vi udarbejder det materiale (situationsplan), (snit), (grundplan/1.salsplan), (varmetabsberegning), der kan danne grundlag for jeres byggetilladelse ved ombygning eller tilbygning, eller ved særlige forhold på jeres grund/i lokalplanen/naboer mv. Redegørelse for projektets udformning svarende til myndighedskrav. Opmåling af huset (hvis der ikke forelægger målsatte tegninger af bygningen). Ejer står for dialog med kommunen og ansøgning om byggetilladelse.

Ved bygninger over 220m² aftales pris herefter.