Tilstandsrapport

Rabat ved bestilling af en samlet pakkeløsning

Tilstandsrapport – Energimærke – Eleftersyn

Ved at få udarbejdet det hele på en gang, sparer du tid og penge.

Vi gør det nemt for dig, at få klaret de nødvendige rapporter ved hussalg.

Tilstandsrapporten indeholder: Huseftersynet og karakterer til de enkelte bygningsdele fra den byggesagkyndige, dine egne bemærkninger og oplysninger om boligens skader. Gennemsnitlig restlevetid for tag, hustypebeskrivelse, bygningskonstruktioner og oplysninger til ejerskifteforsikring.

Tilstandsrapporter i henhold til huseftersynsordningen kan udføres på enfamiliehuse, tofamiliehuse, sommerhuse samt på ejerlejligheder.

Tilstandsrapporten udarbejdes af vores byggesagkyndige, som er beskikket af Erhvervs- og Byggestyrelsen.

En rapport gælder 6 måneder, herefter kan man få udarbejdet en fornyelse til nedsat pris.


Den nye tilstandsrapport:

En af de største ændringer bliver, at det nuværende karaktersystem med K1, K2 og K3 bliver erstattet af farvebetegnelser, fordi mange forbrugere har haft svært ved at gennemskue de hidtidige K-værdier. Fremover bliver bygningens tilstand klassificeret efter, hvor hurtigt de kritiske skader skal udbedres. Med det nye system får forbrugerne en mere præcis varedeklaration, som er lettere at forstå, navigere og lægge budget efter. Samtidig bliver beskrivelserne af de enkelte skader i tilstandsrapporterne revideret og forenklet, så det bliver lettere at sammenligne tilstandsrapporter fra flere huse. Forbrugernes retsstilling i forhold til tegning af ejerskifteforsikringer bliver ikke ændret med den nye ordning, da fejl og skader vil blive vurderet ud fra samme retningslinjer som hidtil.

Eksempel på den nye tilstandsrapport

Tilstandsrapport – Eksempel

Førsynsrapport:

Pris: 2000 kr. incl. moms.

Ved en førsynsrapport, får du som sælger mulighed for at læse kladden til din tilstandsrapport igennem, inden den endelige rapport udarbejdes.

Den byggesagkyndige vil gennemgå de skader/punkter, hvor det giver mest mening at få udbedret. Dermed har du nu muligheden for at undgå de kedelige skader og en få en “pænere” tilstandsrapport, som gør din bolig mere attraktiv for en eventuelt kommende køber.

Rapporten udarbejdes på samme måde som en normal tilstandsrapport, ved en førsynsrapport får du en professionelt og neutralt billede af boligens skader, samt risiko for skader. Du har nu 10 dage til at vurdere, om du ønsker at udbedre nogle af de skader der er nævnt. Du giver os herefter besked og får herefter 30 dage til at udbedre de skader, som er nævnt i førsynsrapporten. Inden tidsfristen udløber skal du aftale tid for en ny besigtigelse, hvor den byggesagkyndige kommer ud og ser om de udbedrede skader er udført byggeteknisk korrekt. Du får herefter tilsendt din indberettede tilstandsrapport.

OBS! Man kan kun tilkøbe “førsynsrapport” i forbindelse med køb af en tilstandsrapport eller evt. pakkeløsning som inkluderer en tilstandsrapport.

Du kan se videoen herunder eller læse mere om hvad et huseftersyn indeholder her: Brochure – Huseftersyn