Energikonsulent

En energikonsulent udfører energimærkning af bygninger, eks. i forbindelse med hussalg.

Rapporten bliver udarbejdet på baggrund af de bygningsmæssige forhold samt installationer, som har betydning for energiforbruget.

I rapporten for energimærket fremgår: energiforbruget, forslag til renoveringer samt bygningens energiforhold. Energikonsulenter er bygningseksperter, som kan rådgive dig om energirenoveringer.

Ring og bestil et møde i dag

Inspiration

Ønsker du inspiration til hvordan dit hus kan blive mere energibesparende, kan vi tilbyde dig et møde med en af vores dygtige konsulenter. Her kan i få rig mulighed for at drøfte jeres ønsker og behov for energioptimering.

Ved en gennemgang kan der laves et skitseforslag, eller der kan udarbejdes et kalkuleret forslag i forhold til jeres behov. Der vil altid være et spænd imellem hvor meget man vil ofre på at optimere med energibesparende løsninger. Der kan i mange tilfælde godt blive brugt penge, som ikke er nødvendige eller rentable.

Prisoverslag


Der vil som udgangspunkt blive lavet et prisoverslag med kalkulerede priser for den mest optimale energioptimering. Vi udarbejder ud fra jeres budget et overslag, som kan bruges i et eventuelt udbudsmateriale.

Planlægning


Denne fase er afgørende for den videre proces. Her fastlægger vi nemlig byggeriets gang og sætter datoer på de enkelte etaper i samråd med jer og de involverede parter.

Information


Der findes videncentrer som informere om nye produkter eller eksisterende produkter, og dette kan give en uoverskuelig viden hvad der er rentabelt for lige nøjagtig “jeres hus”.


Dette hus på 154m² med arkitektoniske rene linjer er indbegrebet af et passivhus.
Isoleringen af huset ligger fra 250mm og opefter og som primær varmekilde har
det jordvarme. En årlig varme og lys udgift ligger på ca. 14.000 kr. Huset er opført med
disse energibesparende installationer. Denne merpris for de energibesparende
installationer vil være rentable i forhold til låneomkostningerne.