Projektledelse

Når byggeriet er gået igang tager vores projektleder over og følger byggeriets gang. Han foretager de besøg, som der vil være behov for ved bygge tilsyn, der foretages løbende dokumentering billedmæssigt.

Projektlederen samarbejder med leverandører og håndværkere, så jeres byggeprojekt løber så gnidnings frit som muligt. Ved byggeprojekter vil projektlederen være jeres kontakt. Ved endelig afslutning, gennemgår projektlederen byggeriet sammen med dig/jer.

 

Vi varetager alle niveauer af projektledelse i forbindelse med byggeri og renovering


Myndighedsprojekt – Pris 14.500 kr. incl moms.

Med et myndighedsprojekt er du et skridt nærmere det endelige projekt. Vi udarbejder det materiale (situationsplan), (snit), (grundplan/1.salsplan), (varmetabsberegning) der kan danne grundlag for jeres byggetilladelse ved ombygning eller tilbygning, eller ved særlige forhold på jeres grund/i lokalplanen/naboer mv. Redegørelse for projektets udformning svarende til myndighedskrav. Opmåling af huset (hvis der ikke forelægger målsatte tegninger af bygningen). Ejer står for dialog med kommunen og ansøgning om byggetilladelse.

Projektledelse