Arkitekt

Vi sætter dit byggeprojekt igang, vi udarbejder skitseforslag  for privat og erhverv (enfamilieshus/sommerhus, om- eller tilbygning mm.).

Bestil et møde med en af vores arkitekter og drøft dine drømme og tanker ved projektet.

Vi holder et møde på ca. 30 min-1 time med dig/jer og drøfter hvad skitseforslaget skal indeholde, om det teknisk og arkitektonisk kan lade sig gøre. Herefter udarbejder vi skitseforslaget fra vores tegnestue i tæt samarbejde med dig/jer.

Ejer fremlægger fyldestgørende tegningsmateriale af eksisterende forhold. På baggrund af dette udarbejdes skitseforslaget. Arkitekten udarbejder tegninger, overslag over forventede omkostninger for projektet. Vi kan udarbejde snit, facade opstalter, grundplan/1.salsplan, situationsplan efter aftale. Ejer kan selv stå for ansøgning om byggetilladelse hos kommunen og det videre byggeforløb. Vi tilbyder også assistance i den henseende.

Statiske beregninger

Vi har stor erfaring inden for statiske beregninger af bjælker – nybyggeri, ombygning, tilbygning, renovering eller nedrivning.

Statiske beregninger udføres for at bestemme de kræfter der befinder sig eksternt og internt i en konstruktion. På den måde kan man bl.a. bestemme hvor meget et fundament og den omgivende jord skal kunne bære, og hvor store dimensioner der skal anvendes til bjælker, søjler, bærende vægge og andre bærende konstruktioner i byggeriet. Derved sikrer man sit byggeri imod sætningsskader eller eventuelle kollaps.

Henvend dig via mail og få tilsendt et uforpligtende tilbud.

Noter i emnefeltet: Statiske beregninger – Send og vedhæft de relevante oplysninger; adresse, plantegning og snittegning over din bolig.

Du modtager herefter tilbud på opgaven, når tilbuddet er accepteret, leverer vi din statiske beregning.

Søg herefter byggetilladelse hos kommunen, dette kan vi også være behjælpelige med. Når kommunen har leveret din byggetilladelse, kan arbejdet starte.

Henvend dig her - Send Email

Hvad skal ansøgningen om
byggetilladelse indeholde

 • En situationsplan, plantegning, facadetegninger og tværsnit
 • Ved ombygning: Oplysning om og illustration af både eksisterende forhold og fremtidige forhold
 • Dokumentation for at byggeretten overholdes
 • Ansøgning om dispensation hvis der er forhold, der ikke overholder alle bestemmelser i bygningsreglementet eller f.eks. lokalplan
 • Overordnede oplysninger om konstruktioner, materialer og installationer
 • Forsikringsforhold

Dette skal til for en
ibrugtagningstilladelse

 • Energimærke
 • Statiske beregninger
 • Eventuel terrænregulering
 • Brandforhold
 • Landinspektør

Byggetilladelse

Uanset hvilken type byggeri, du skal i gang med, vil det stort set altid være nødvendigt at søge byggetilladelse hos kommunen.

De byggesager, der kræver byggetilladelse, kan også være byggeri af mindre sekundære bygninger på din grund. Det kan f.eks. være opførelse af udhuse og skure, garage, carport eller overdækninger, hvis det samlede areal af sekundære bygninger overskrider 50 m2, eller bygningerne på anden måde ikke kan  overholde alle de gældende regler i f.eks. bygningsreglementet eller lokalplan.

Hvis arealet i boligen ændres, eller der sker andre væsentlige ændringer af din bolig, kræver det også en byggetilladelse. Du må ikke gå i gang med byggeriet, før du har fået tilladelse.

Uanset hvilket projekt du skal i gang med, skal du overholde de krav, der på tidspunktet er gældende i bygningsreglementet og i gældende lokalplaner.

Det vil f.eks. være regler for højde og afstande på byggeriet, krav til konstruktioner, isolering brandforhold og f.eks. at arealet af det samlede byggeri skal overholde bebyggelsesprocenten på din grund. Det gælder også bygninger, som f.eks. skure, udhuse, garager og carporte, der ikke kræver byggetilladelse.

Byg og Miljø

Vi hjælper med at søge om byggetilladelse til bl.a. tilbygning eller carport.

Vi har masser erfaring med Byg og Miljø, her kan vi ansøge om byggetilladelser og miljøgodkendelser for dig. Når vi opretter en ansøgning kan vi se, hvilken information og dokumentation kommunen skal bruge for at behandle din byggesag.

Herefter kan vi løbende følge med i, hvor langt behandlingen af din sag er. Vi får besked på e-mail eller sms, når der er henvendelser eller afgørelser fra myndigheden.

Hvor lang tid der går, før du får din byggetilladelse, varierer fra kommune til kommune og afhængigt af hvor mange ansøgninger de skal behandle. Men det kan snildt tage flere måneder.

Kilde: www.bolius.dk

Statisk beregning

Priser fra - 9995 kr. inkl. moms.