Brandrådgiver

Efter 1. januar 2020 trådte bygningsreglementets nye regler for teknisk byggesagsbehandling i kraft.

Brandrådgiveren har den kontrollerede rolle i brandsikringen med ansvaret for at samle dokumenter, tjekke løsninger, underskrive og indsende. Spar penge ved at vælge en eksamineret brandrådgiver. Da vi ikke er certificeret, vil vores timepris være ca ½ pris af hvad en certificeret brandrådgiver skal honoreres.

I brandklasse 1 omhandler det eksempelvis bygningsafsnit med et etageareal på højst 600 m², som er i én etage over terræn og/eller én etage under terræn. (Fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse og sommerhuse).

I brandklasse 2 omhandler det eksempelvis industri- og lagerbygninger samt avls- og driftsbygninger med højst 1 etage over terræn og højst 1 etage under terræn, med bygningsafsnit større end 600 m². Brandklasse 3 omfatter den samme type byggeri som brandklasse 2, men hvor flugtvejene udformes på baggrund af en brandteknisk dimensionering (hvor flugtvejene fra bygningsafsnittet er indrettet til flere end 1.000 personer). Brandklasse 4  omfatter det øvrige byggeri, der ikke kan indplaceres i brandklasse 1–3.

I brandklasse 1 byggerier er der ikke behov for en certificeret brandrådgiver, brandklasse 2,3,4 kræves en certificeret brandrådgiver.

Hvilke brandkrav gælder for eksisterende huse?

I 2020 er der kommet et nyt tillæg til bygningsreglementet 2018.

Eksisterende huse skal være bygget, så de opfylder de krav der var gældende på det tidspunkt, da de blev bygget. Det gamle hus skal altså ikke opfylde nye brandkrav, der løbende bliver indført i bygningsreglementet, dog med visse undtagelser bl.a. med døre til trapperum i etageejendomme.
Hvis der ikke foreligger detaljerede tegninger af dit hus, kan det være svært at se, hvordan husets konstruktioner er opført, og hvad deres brandmodstandsevne er. Det kan være nødvendigt at bryde igennem vægge eller etageadskillelse for at se, hvordan de er opbygget.
Vores bygningssagkyndig kan som regel komme med et kvalificeret bud på, hvordan de enkelte bygningsdele er opført, og hvilke brandegenskaber delene har.

Kilde: www.bolius.dk

Brandkrav for nye
huse

  • Bærende bygningsdele, som ikke er adskillende, f.eks. bjælker og søjler
  • Bærende og adskillende bygningsdele. F.eks. en bærende væg i mursten
  • Ikke bærende og adskillende bygningsdele, f.eks. en ikke bærende vægge i gips

Brandkrav hvis du bygger om
eller bygger til

  • Hvis du bygger en tilbygning eller foretager en større ombygning, der kræver byggetilladelse, skal det nybyggede opfylde brandkravene i det gældende bygningsreglement
  • Hvis du laver en mindre ombygning, der ikke kræver byggetilladelse, f.eks. ændrer på en bærende væg eller en etageadskillelse, må den nye konstruktion ikke være brandmæssigt ringere end den gamle konstruktion