Pakkeløsning Hus

Ved at få udarbejdet alle rapporter, sparer du tid og penge.

Med denne samlede pakkeløsning er du godt på vej mod dit næste hussalg. Det er lovpligtigt at der foreligger et gyldigt energimærke i forbindelse med salg.  Tilstandsrapporten og eleftersynet betyder at du som sælger fritages for dit sædvanlige 10-årige ansvar for skjulte fejl og mangler. Rapporterne giver dig mulighed for at forsyne køberen, med et tilbud om ejerskifteforsikring.

Vi gør det nemt for dig, at få klaret de nødvendige rapporter ved hussalg.

Rabat ved bestilling af en samlet pakkeløsning

Tilstandsrapport - Energimærke - Eleftersyn
Priser fra - 8895 kr. Inkl. moms.

(Bemærk: Prisen på 8.895 kr. er for huse helt op til 220 m2)

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Vurderingssystemet

Rød - Kritiske skader

Skader ved bygningsdelen, som allerede har medført eller vil medføre, at bygningsdelens funktion svigter på kort sigt. Dette svigt kan medføre eller kan allerede have medført skader på andre bygningsdele.

Gul - Alvorlige skader

Skader ved bygningsdelen, som vil medføre, at bygningsdelens funktion svigter på længere sigt.
Dette svigt kan medføre skader på andre bygningsdele.

Grå - Mindre alvorlige skader

Skader, som ikke har nogen indflydelse på bygningsdelens eller bygningens funktion.

Sort - Mulige skader

Forhold ved bygningsdelen, som bør undersøges for at afklare, om det er en skade. Det kan være en kritisk eller en alvorlig skade. Derfor bør du afklare den mulige skades omfang og konsekvenser. Hvis du vælger at købe ejendommen, uden at forholdet er undersøgt nærmere, bærer du selv risikoen.

Risiko for brand

Ulovlige elinstallationer, der indebærer risiko for brand.

Risiko for stød

Ulovlige elinstallationer, der indebærer risiko for elektrisk stød.

​Ulovlige elinstallationer

Elinstallationer, der ikke lever op til de standarder og lovkrav, der gjaldt, da installationen blev udført.

Undersøges nærmere​

Forhold ved elinstallationerne, der bør undersøges nærmere for at afklare, om der er en fejl. Det kan være en fejl med risiko for brand eller stød, og derfor bør du undersøge forholdet nærmere. Hvis du vælger at købe ejendommen, uden at forholdet er undersøgt nærmere, bærer du selv risikoen.