Myndighedsprojekt

Myndighedsprojekt – Ring eller skriv for tilbud


Med et myndighedsprojekt er du et skridt nærmere det endelige projekt. Vi udarbejder det materiale (situationsplan), (snit), (grundplan/1.salsplan), (varmetabsberegning), der kan danne grundlag for jeres byggetilladelse ved ombygning eller tilbygning, eller ved særlige forhold på jeres grund/i lokalplanen/naboer mv. Redegørelse for projektets udformning svarende til myndighedskrav.

Opmåling af huset (hvis der ikke forelægger målsatte tegninger af bygningen). Ejer står for dialog med kommunen og ansøgning om byggetilladelse.

Vi varetager alle niveauer af projektledelse i forbindelse med byggeri og renovering