Myndighedsprojekt

Vi varetager alle niveauer af projektledelse i forbindelse med byggeri og renovering


Myndighedsprojekt – Ring eller skriv for tilbud

Med et myndighedsprojekt er du et skridt nærmere det endelige projekt. Vi udarbejder det materiale (situationsplan), (snit), (grundplan/1.salsplan), (varmetabsberegning), der kan danne grundlag for jeres byggetilladelse ved ombygning eller tilbygning, eller ved særlige forhold på jeres grund/i lokalplanen/naboer mv. Redegørelse for projektets udformning svarende til myndighedskrav. Opmåling af huset (hvis der ikke forelægger målsatte tegninger af bygningen). Ejer står for dialog med kommunen og ansøgning om byggetilladelse.